Ogłoszenia Jasło

R E K L A M A

Jaślanin.pl - Darmowe Ogłoszenia Jasło i okolice bez rejestracji!Program Kompleksowego Wsparcia Osób Młodych
Jaślanin.pl - Darmowe Ogłoszenia Jasło i okolice bez rejestracji!

  VIVID Consulting Sp. z o. o.     
\
\
zaprasza do udziału w projekcie:

\
\
\
\

„Program Kompleksowego Wsparcia Osób Młodych”

\
\
\
\

 POWR.01.02.01-08-0008/18

\
\
\
\

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

\
\
\
\

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

\
\
\
\

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększona zdolność do podjęcia\
\
zatrudnienia wśród 64 osób młodych (39 Kobiet/25 Mężczyzn), w wieku 18-29 lat, pozostających\
\
bez pracy, biernych zawodowo-tzw. młodzieży NEET (spełniających kryteria grupy\
\
docelowej), z obszaru powiatów: międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego,\
\
żagańskiego i żarskiego województwa lubuskiego, poprzez ich aktywizację zawodową\
\
i przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, osiągnięte dzięki kompleksowemu\
\
wsparciu udzielonemu w okresie od 11.2018 do 09.2019, skutkującemu podjęciem\
\
zatrudnienia
przez min. 54% (min.39%) UP.

\
\
\
\

 

\
\
\
\

Projekt skierowany jest\
\
do osób spełniających łącznie wszystkie poniższe warunki:

\
\
\
\

- osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami,

\
\
\
\

- w wieku 18-29 lat,

\
\
\
\

- wyłącznie osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu\
\
i szkoleniu tzw. młodzieży NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET\
\
przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

\
\
\
\

- zamieszkałych na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu\
\
przepisów Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych z powiatów: międzyrzeckiego,\
\
nowosolskiego, słubickiego, świebodzińskiego, żagańskiego lub żarskiego.

\
\
\
\

Grupę odbiorców stanowią 64 osoby (39K/25M), w tym:

\
\
\
\

- co najmniej 20%, tj. 13 osób zamieszkujących w rozumieniu\
\
przepisów Kodeksu Cywilnego miasta średnie: Międzyrzecz, Nową Sól, Słubice, Świebodzin,\
\
Żagań, Żary).

\
\
\
\

- minimum 5%, tj. 4 osoby z\
\
niepełnosprawnościami (OzN),

\
\
\
\

- minimum 20%, tj. 13 osób o niskich\
\
kwalifikacjach.

\
\
\
\

Szczególnie zapraszamy:\
\
kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami

\
\
\
\

 

\
\
\
\

W ramach projektu oferujemy dla Uczestników/czek projektu:

\
\
\
\

- ANALIZĘ POTRZEB\
\
UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU (W TYM INDYWIDULANY PLAN DZIAŁANIA)

\
\
\
\

- POŚREDNICTWO PRACY

\
\
\
\

- SZKOLENIA ZAWODOWE ZAKOŃCZONE CERTYFIKACJĄ\
\
ZEWNĘTRZNĄ I NABYCIEM KWALIFIKACJI DLA 64 UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

\
\
\
\

- SZKOLENIA KOMPUTEROWE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM I UZYSKANIEM\
\
KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA 40 UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

\
\
\
\

 

\
\
\
\

Dodatkowo dla\
\
WSZYSTKICH osób zapewniamy staż zawodowy

\
\
\
\

 

\
\
\
\

LICZBA MIEJSC\
\
OGRANICZONA

\
\
\
\

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST\
\
BEZPŁATNY

\
\
\
\

Ponadto zapewniamy:

\
\
\
\

- stypendium szkoleniowe 

\
\
\
\

- stypendium stażowe

\
\
\
\

- ubezpieczenie NNW podczas stażu zawodowego

\
\
\
\

- opłacenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy przed\
\
rozpoczęciem stażu

\
\
\
\

- zwrot kosztów dojazdu

\
\
\
\

- catering podczas szkoleń zawodowych

\
\
\
\

- wykwalifikowaną kadrę doradców, pośredników pracy, trenerów

\
\
\
\

- Certyfikację zewnętrzną po ukończeniu szkolenia zawodowego

\
\
\
\

- uzyskanie kwalifikacji/ kompetencji cyfrowych po ukończeniu szkolenia\
\
komputerowego

\
\
\
\

Całkowita wartość projektu: 1 036 552,70 zł

\
\
\
\

Dofinansowanie projektu z UE: 873 606,62 zł

\
\
\
\

KONTAKT:

\
\
\
\

Tel. 699-670-290
\
\
e-mail:
 

\
\
\
\

http://

\
\
\
\

\
\
\
\


\
\
\
\
Lokalizacja: Gubin
Wyświetleń: 63 | Data dodania ogłoszenia: 2019-05-13
699 ... (Pokaż)
Pamiętaj, aby wspomnieć o Jaslanin.pl
R E K L A M A


Użytkowniku zapamiętaj!
• Serwis Jaslanin.pl oferuje tylko możliwość skontaktowanie ze sobą dwóch osób (kupującego i sprzedającego) - nie pośredniczy w transakcjach.
• W celu dokonania finalizacji transakcji proponujemy odbiór osobisty. Pod żadnym pozorem nie dokonuj przelewów bankowych na konto sprzedających. Jeśli zdecydujesz się na finalizację za pośrednictwem przelewu - Jaslanin.pl nie ponosi odpowiedzialności za wynik tego działania.
• Przed dokonaniem transakcji przeczytaj dokładnie opis zamieszczony przez sprzedającego.
• Administrator nie odpowiada za treści zamieszczanych ogłoszeń.