Ogłoszenia Jasło

R E K L A M A

Jaślanin.pl - Darmowe Ogłoszenia Jasło i okolice bez rejestracji!

Płatne strefy parkowania

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XII/89/2007 z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania ze zmianami na terenie Miasta Jasła wprowadzono strefę płatnego parkowania niestrzeżonego. Płatna strefa parkowania to wydzielona część miasta, w której mamy obowiązek ponosić opłaty za parkowanie pojazdu na drodze publicznej. Strefa płatnego parkowania oznaczona jest znakami drogowym pionowymi „D-44” – strefa parkowania oraz znakiem „D-45” – koniec strefy parkowania. Obecnie w Jaśle płatna strefa parkowania liczy około 230 miejsc postojowych.

Opłaty oraz sposób ich uiszczania:

Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 17:00.

Opłatę za parkowanie w płatnych strefach parkowania można uiścić kupując karty parkingowe w punktach handlowych wskazanych na tablicach informacyjnych płatnych stref parkowania, korzystając z parkometrów oraz za pomocą aplikacji mobilnych płatności (za pomocą telefonów komórkowych).

Oznakowanie pojazdu:

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za parkowanie (kartę abonamentową, jednorazową kartę parkingową, wydruk z parkometru) lub dokument uprawniający do bezpłatnego parkowania (np. kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej) kierujący pojazdem winien umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony zgodnie z instrukcją zamieszczoną na kartach parkingowych. W przypadku wniesienia opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych, potwierdzenie dokonania opłaty zostaje w formie elektronicznej umieszczone na odpowiednim serwerze, pozwalającym na elektroniczną weryfikację wniesionej opłaty. W takim przypadku pojazd powinien być oznakowany w sposób przewidziany przez operatora systemu płatności mobilnych poprzez umieszczenie naklejki operatora na przedniej szybie pojazdu w widocznym miejscu (naklejki operatorów mobilnych płatności można otrzymać w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Sokoła 8, 38-200 Jasło).

 

W przypadku stwierdzenia nie wniesienia opłaty za parkowanie w płatnej strefie parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

1) 30,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie 7 dni od dnia parkowania bez uiszczenia opłaty;

2) 50,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1. W przypadku nie wniesienia powyższej opłaty w terminie 14 dni od dnia parkowania bez uiszczenia opłaty, ściągnięcie opłaty nastąpi w trybie egzekucji administracyjnej.

Parkowanie pojazdu po upływie czasu określonego na bilecie kontrolnym jest równoznaczne z brakiem wniesienia opłaty za płatny parking. Również nie wyłożenie za przednią szybę pojazdu biletu kontrolnego, abonamentu, karty zerowej, karty parkingowej dla inwalidów czy naklejek operatorów mobilnych w sposób umożliwiający ich poprawne odczytanie jest uznawane jako brak wniesienia opłaty za parkowanie. Kontrolę w zakresie uiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania prowadzi Straż Miejska w Jaśle.

Płatna strefa parkowania na terenie Miasta Jasła obowiązuje na wymienionych odcinkach ulic:

Basztowa od skrzyżowania z ul. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II,

Rynek (część wschodnia),

Stroma – parking Starostwo Powiatowe,

Koralewskiego od skrzyżowania z ul. Karmelicką do budynku Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

Plac Żwirki i Wigury,

Sokoła,

Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Asnyka,

Staszica: od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (prawa strona) i od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Dworcową (lewa strona), od skrzyżowania z ul. Dworcową do końca ulicy (prawa i lewa strona),

ul. Kościuszki na następujących odcinkach: od skrzyżowania z ul. Igielną do skrzyżowania z ul. Sokoła (prawa strona), od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Rejtana (prawa strona) i na wysokości bloku nr 20

Kołłątaja od skrzyżowania z ul. Asnyka do skrzyżowania z ul. Czackiego (prawa strona),

3 Maja od skrzyżowania z ul. Czackiego do skrzyżowania z ul. Ducala (prawa strona),

Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Staszica,

Kołłątaja przed Jasielskim Domem Kultury,

Słowackiego od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Czackiego (prawa strona)

3-go Maja od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Ducala (lewa strona) i od skrzyżowania z ul. Szopena do skrzyżowania z ul. 1-go Maja (lewa strona).